Over  ons

Stichting Plezier In Gymen is een ondernemende en lerende organisatie die midden in de samenleving staat. Een ieder die ontwikkeling op het gebied van sport en bewegen een warm hart toedraagt, is welkom.

Plezier In Gymen is een sportclub die graag nieuwe uitdagingen aangaat, voor wat betreft het aanbod van trainingen, sport en spel aan peuters, kleuters en kinderen.


Wij willen jonge kinderen op een plezierige manier leren bewegen. De grootste ontwikkeling van de motoriek vindt bij kinderen in de eerste levensjaren plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en cognitieve ontwikkeling. Het is daarom essentieel om kinderen op jonge leeftijd op een goede manier te leren bewegen.


Om die reden willen wij kinderen op jonge leeftijd bewust maken van het positieve effect van lichaamsbeweging. In onze werkwijze hanteren wij de sensomotorische methode. Wij zorgen ervoor dat het concentratievermogen van kinderen verbeterd, brengen jonge kinderen discipline bij, en bieden hen handvaten voor hun verdere levensloop.

Ons Motief
In de huidige samenleving komt het steeds minder vaak voor dat kinderen buiten spelen. Social media
houdt de jeugd en vooral ook al hele jonge kinderen in de greep. Kinderen komen niet aan de benodigde
lichaamsbeweging toe, met als gevolg dat zij motorisch onvoldoende ontwikkeld zijn. Ook kampen veel
kinderen reeds op jonge leeftijd al met obesitas en gedragsproblemen.


De Docenten

AQUILA 


Mijn naam is Aquila, Ik ben getrouwd met Raggae en ben trotse moeder van 4 (jonge) kinderen.

Een avontuur die begon als trainer, aan het begin van mijn moederschap, is inmiddels uitgegroeid tot deze sportclub voor het jonge kind.


Sporten is altijd mijn drijfsveer om het beste & gezondste versie uit mezelf halen.  Toen ik moeder werd, wilde ik een ook een gezond sportklimaat voor mijn kinderen creeeren.


Niet alleen voor mijn kinderen, maar voor zoveel mogelijk kinderen.

Mijn doel is dat alle jonge kinderen de mogelijkheid krijgen om te sporten in de straal van hun woonplek.


Mariska 

(curacao)


Als Pedagogisch medewerker op peuterspeelzalen verzorgde Mariska sportlessen aan kinderen, zonder degelijke kennis daarin te hebben. Om haar interesse te onderbouwen met degelijke kennis heeft ze cursussen en opleidingen gevolgd bij de KNGU en haar bevoegdheid behaald om haar nijntje beweegdiploma aan te bieden

Stanley

(Curacao)


Dat Sport bijdraagt aan discipline bij kinderen, heeft Stanley als jone professionele voetballer zelf ervaren. Een sport liefhebber tot de dag van vandaag. Zijn liefde voor sport, in combinatie met Mariska's liefde voor kinderen, heeft geresulteerd als sportdocent van Plezier in Gymen.

Ons aanbod